Til de pårørende

Den svære beslutning

At flytte på plejehjem er en stor omvæltning for ethvert menneske. Det har vi her på LOTTE stort fokus på, og vi gør derfor meget ud af, at overgangen bliver så god som mulig. Dette gør vi bl.a. ved tre samtaler i løbet af de første tre måneder.

Vi gør, hvad vi kan, for at skabe så god en hverdag som muligt, bl.a. ved at tilbyde forskellige aktiviteter.

LOTTE vil gerne være kendt som et godt sted at bo. Derfor vil vi meget gerne have et tæt og positivt samarbejde med dig og dine pårørende

Vi ønsker at inddrage dig og dine pårørende i hverdagen, så du og din familie kommer til at opleve tryghed og respekt.

Vi arbejder ud fra den overbevisning, at du trives bedst på egne betingelser, i et miljø hvor det handler om nærhed, samvær og fællesskab. Dog anerkender vi fuldt ud, hvis du ønsker at fravælge fællesskabet og bare vil være dig selv i din bolig.

"Livet skal leves - hele livet", derfor ønsker vi at gøre hverdagen til omdrejningspunktet, så der både lægges vægt på fælles beslutninger og din egen selvbestemmelse.

Et trygt hjem

Hos os tilbyder vi den nødvendige omsorg og hjælp med stor respekt for individualitet og selvstændighed, men inden for et hjems trygge rammer.

For os er det afgørende, at såvel beboer som pårørende føler sig velkomne fra det første møde, og at vi inden for kort tid får alle til at føle sig hjemme på LOTTE.

Derfor indgår hyggeligt samvær, og mange gode og lange samtaler med familie og beboer, som helt naturlige elementer på LOTTE.

Samtaler som, udover at danne nye bånd, tilvejebringer vigtig viden om den nye beboers tidligere livshistorie, vaner og positive uvaner, og som derfor skaber fundamentet for et godt og meningsfuldt liv på LOTTE.

Døren er åben

Er man pårørende til en beboer på LOTTE, er man en del af LOTTE. Døren er altid åben, og pårørende altid velkomne til at tage del i vores daglige liv.

Sammen deler vi glæden over livshistorien, familielivet og den kærlighed, der er mellem ægtefæller, børn og børnebørn, og som jo ikke mister sin betydning blot fordi man er blevet ældre - vel snarere tværtimod.

Her kan man synge med ved klaveret, spille spil med børnebørn eller oldebørn i opholdsstuen eller hygge sig sammen i boligen. For os er det vigtigt, at den hjertevarme, omsorg og vedkommenhed, som vi værner om på LOTTE, går igen i relationen til de pårørende.