Pleje og omsorg

Pleje og omsorg

Respekt for beboernes individuelle vaner, ønsker og behov er udgangspunktet for al pleje og omsorg på LOTTE. En tilgang til omsorg og pleje, som kræver at vi har et indgående kendskab til den enkelte beboers vaner og tidligere livsstil. Derfor lægger vi også vægt på samvær og gode samtaler med beboeren og de pårørende allerede ved indflytningen på LOTTE.

Nærvær og trivsel

Personalet gør alt for at skabe et trygt og rart hjem for hver enkelt beboer. Det opnår vi mest af alt gennem nærvær og ved at bruge tiden sammen. Personalet og beboerne spiser sammen. Vi drikker kaffen sammen, snakker og hygger ved enhver lejlighed.

Pleje og velvære

Den personlige pleje er også vigtig for vores beboeres velbefindende. Beboerne får derfor tilbud om at benytte vores fast tilknyttede frisør og fodterapeut, eller at vælge en bestemt frisør eller fodterapeut efter eget ønske ude i byen

Tilkøbsydelser

Her i OK-Huset Lotte er vi af den overbevisning at man skal have mulighed for at forsøde tilværelsen. Derfor tilbyder vi flere forskellige tilkøbsydelser.

Tilkøbsydelser er ydelser, som tilbydes alle borgere i Frederiksberg Kommune, dvs. både beboere, pårørende og andre interesserede.

Tilkøbsydelser er ydelser, der ligger udover Frederiksberg Kommunes visiterede ydelser. Tilkøbsydelser er mod egenbetaling og udføres af OK-Huset Lottes personale.

Tilkøbsydelser kan eks. omhandle ledsagelse, ekstra rengøring, ophængning af billeder og gardiner, vask af div., samværs/enetimer eller opsyn af hjem under ferieophold.